پروژه برج میلاد


عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه
 

 

موارد اجرا شده در پروژه:    دیوارسازی های رستوران گردان برج - کاورهای V شکل ستون های برج - دست انداز های راه پله - ورودی های آسانسور

 

 
 
دانلود فایل ضمیمه دانلود