امضاء قرارداد فیمابین کارانو و آقای مهندس حسینی


امضاء قرارداد فیمابین کارانو و آقای مهندس حسینی
 

این قرارداد نتیجه ی بازدید آقای مهندس حسینی از غرفه کارانو در نمایشگاه بین المللی درب و پنجره سال 1393 می باشد. 

پروژه ی یاس شامل 6 واحد 310 متری واقع در اقدسیه می باشد. 

این قرارداد کلیه درب ها (لابی اصلی، ورودی، داخلی، پله فرار) - کمد دیواری - قرنیز - دیوارسازی و کابینت های روشویی را شامل می شود.